World is concurrent

IYTE Yerleskesi

Özgün değer üretmek

ZetaOps, 2014 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içinde yer alan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde kuruldu. Temel hedefimiz gerçekten ar-ge yapabilmek. Özgün ve yenilikçi yazılım ve donanım sistemleri yaratmak, bilişimle ilgili dünyadaki gelişmelere bir tuğla koyabilmek istiyoruz. Türkiye'de çok az bilinen açık kaynak kodlu yazılım geliştirme ilkelerini elle tutulur ürünlere dönüştürerek ülkemiz ve dünya için değer üretmeye çalışıyoruz.

Bİzİmle İletİşİme Geçİn
 • Bulut Göçü Danışmanlığı

  VM tabanlı eski sistemlerden gerçek anlamda bulut yapılarına Openstack ile geçiş danışmanlığı veriyoruz.
 • Bulut ekseninde Ar-Ge konularımız

  Mikro servisler, sistem gözleme, uygulama yük dağıtımı, uygulama ölçekleme.
 • Zetaops Data Analysis Suite (DAS)

  Büyük veri analizini hayli kolaylaştıran bir uygulama üzerinde çalışıyoruz.
 • Ulakbüs

  Bütünleşik üniversite yönetim sistemi. Detaylar için sitesini ziyaret edin

Sürmekte Olan Projelerİmİz

Akademik Kurumsal Kaynak Planlamasi

Ulakbüs Bütünleşİk Ünİversİte Sİstemİ

Tübitak Ulakbim tarafından başlatılan ULAKBÜS projesi ile üniversitelerin idari ve akademik birimlerinde kullanılmakta olan yazılımların dış veri kaynaklarıyla ve birbirleriyle mükemmel uyumla çalışması ve her bir birimin ihtiyaçlarının sağlanması hedeflenmektedir. Akademik ve idari birimlerin kullanmakta olduğu personel işleri, öğrenci işleri ders programı hazırlama sistemleri birbirinden bağımsız değil, bütünleşik bir mantıkla kurgulanmıştır. Sırasıyla tüm sistemlerin dahil edildiği bir sistem hedeflenmektedir. ULAKBÜS projesiyle ilgili detaylı bilgi için proje sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kurumsal bir başarının sağlanması her şeyden önce karar almada kullanılacak verilerin niteliğine ve kalitesine bağlıdır. Ülkemizde üniversitelerin bir akademik kurum olarak performansı genellikle eğitim alanındaki faaliyetlerinden oluşan göstergelere dayanmaktadır. Ancak bir kurumsal performanstan bahsettiğimizde eğitim faaliyetlerinin yanında, kurumun finans faaliyetleri, fiziki yapısı, inovasyon faaliyetleri, sosyal yapısı, mezunların istihdamı, uluslararası tanınırlık gibi göstergelerden de faydalanmak gerekmektedir. Bu proje kapsamında, üniversitemizin kurumsal performansını belirleyerek hedefe odaklı bir yönetim anlayışı için ihtiyaç olan, strateji planlama sürecine yardımcı olacak bilgilere hızlıca erişimin sağlanacağı, bütünleşik bir sistem tasarlanmaktadır.

ZetaOps DAS

ZetaOps DAS Data Analysis Suite

Veri analizi için kullanılan metodlara bakıldığında, Statistics, Machine Learning, Text Mining/NLP, Data Munging, Data Ingestion, Visualisation ve Programming, Big Data Storage alanlarının her birinde, değişen ihtiyaçlara göre esnek bir yapı kurma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. ZetaOps DAS, global pazarda ihtiyaç olan, farklı koşullar için kullanılabilen ve büyük veri işleme problemini son derece kolaylaştıran ticari bir ürün olacaktır. Uygulama hem PAAS hem de SAAS modeliyle çalışacaktır.

PAAS modelinde, yapılacak işleme göre gereken network, sunucu, depolama ihtiyaçları seçilerek oluşturulur ve kullanıcıya sunulur. Kullanıcı kendi uygulamasını bu model üzerinde çalıştırabilir. SAAS ile kullanıcının uygulama yazma ve yönetme ihtiyacı ortadan kalkarak, önceden belirlenmiş bir dizi senaryoya göre, hazırladığımız uygulamaları çalıştırabilir. Yönetim paneli ile yaptığı işlemlerin sonuçlarını takip edebilir.
 • open stack logo
 • coreos
 • riak
 • debian logo
 • pardus
 • docker logo

We are hiring!

Check out the available positions below

Izmir IYTE Teknopark

We are looking for a talented individual with strong Zen Python coding ability. Similar experience with OOP languages also accepted. Please send your cv to us. We have relocation support option too. junior position is closed. Please do not apply if you are not a Pythonista!
Apply
OOP Javascript skills. AngularJS knowledge is a huge plus. We have senior position available for right now.

Apply
Applications closed, please DO NOT APPLY!
You should have no problem to reach our office. We will handle the rest. Also, you should smart enough so already started to work on fundamentals of CENG before you knock our door. Please don't attempt to apply without having proper knowledge of:
how to ask a smart question , what is Free Software , vim usage, git usage, github usage.

Apply

Harİta

İletişim

Adres:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A4 Blok No:5 IYTE Campus, Gülbahçe Mah. URLA/IZMIR

Telefon:

+90 232 502 08 57

E-posta:

info(asyouknow)zetaops.io

Sosyal Medya:
Fork me on GitHub